Hvordan sette opp Windows 7 Tekst til tale-funksjon for Excel 2007

October 29  by Eliza

Før du kan bruke Windows 7 Tekst til tale-funksjonen med Excel 2007, må du først legge til Speak kommandoer til Excel verktøylinjen for hurtigtilgang. Når du har satt opp Excel 2007 for å anerkjenne Windows 7s Tekst til tale-funksjonen, kan du bruke denne funksjonen til å ha datamaskinen lese teksten tilbake til deg, som kommer i svært hendig når du ønsker å høre en rekke celleverdier lese tilbake til deg som du visuelt kontrollere dem på en egen trykt side.

 1. Åpne Excel og klikk Tilpass Quick Access Toolbar knappen.

  Du kan finne det på slutten av Quick Access verktøylinjen.

 2. Klikk Flere kommandoer på menyen.

  Excel åpner deretter Alternativer for Excel dialogboksen.

 3. Velg Alle kommandoer i Velg kommandoer fra rullegardinmenyen.
 4. Velg hver av Speak kommandoer du vil legge til verktøylinjen.

  Du må bla nedover lista for å finne de talende kommandoer: Speak Cells, Speak Cells - Stopp Snakker Cells, og så videre.

 5. Klikk på Legg til kommando og klikk deretter OK.

  Nå, du trenger bare å velge cellene du vil konvertere til tale og klikk på riktig knapp på verktøylinjen for hurtigtilgang.

  Å bruke tekst til tale med Excel 2003, bare vise Tekst til tale verktøylinjen (Vis → Verktøylinjer → Tekst til tale).