Hvordan skrive en klasse Statement

January 16  by Eliza

Du skriver PHP-klassen statement å definere egenskapene og metodene for klassen. Klassen er malen (mønster) for objektet. Klassen setningen har følgende generelle formatet:

klasse classname
{

Legg uttalelser som definerer egenskapene
Legg alle metoder
}

Du kan bruke hvilken som helst gyldig PHP identifikator for klassenavnet, bortsett fra navnet stdClass. PHP bruker navnet stdClass internt, så du kan ikke bruke dette navnet.

Alle egenskapsinnstillingene og metodedefinisjoner er vedlagt i åpning og lukking klammeparentes. Hvis du vil ha en klasse for å være en underklasse som arver egenskaper og metoder, bruk en uttalelse ligner på følgende:

klasse Hvitveis strekker Rose
{
Legg eiendommen uttalelser
Legg metodene
}

Objektet opprettet fra denne klassen har tilgang til alle de egenskapene og metodene til både Hvitveis barneklassen og Rose klasse. The Rose klasse, men ikke? € ™ t har tilgang til eiendommer eller metoder i barneklassen, Hvitveis. Tenk, eier barnet alt den overordnede eier, men den overordnede eier ingenting av barnets. Hva en idé.