Hvordan skriver jeg en Letter of Waiver Do?

August 23  by Eliza

Det er en rekke forhold som skulle tilsi at noen skrive et brev av frafallelse. Et slikt brev er vanligvis brukes til å avlaste en part av en bestemt type ansvar. I å skrive et brev til påtaleunnlatelse, er det viktig å først erkjenne at en særlig risiko eksisterer og deretter frasier rettigheter til å holde den tiltenkte part ansvarlig for eventuelle skader som strømmer fra den aktuelle risiko. Selv om du følger disse instruksjonene, men en domstol kan ikke håndheve fraskrivelse av ansvar dersom skade led skyldes uaktsomhet av det tiltenkte part eller håndheving av frafallelse ville være mot offentlig politikk.

Det første trinnet i å skrive en effektiv brev av frafallelse er å erkjenne risiko som er kilden til potensiell skade. Ved å erkjenne risiko, er det underforstått at fraskrivelse av ansvar er gjort bevisst, noe som er en nødvendighet for håndhevelse. For eksempel, hvis brevet av waiver blir skrevet om medlemskap til et treningsstudio, kan erkjennelsen state "Jeg erkjenner iboende risiko for personskader som stammer fra bruk av treningsapparater."

Den andre nødvendig element i et brev av frafallelse er en eksplisitt fraskrivelse av ansvar fra alle skader som kan oppstå på grunn av den anerkjente risiko. Det er viktig å ikke bare eksplisitt hvilken type skade, men å identifisere partiet for hvem du søker å fraskrive ansvar. Fortsetter forrige eksempel om gym medlemskap, kan avkall state "jeg holde skadesløs The Gym for noen personskade jeg kan lide av bruk av The Gym er treningsutstyr." Alt som kreves utover det er en signatur av den personen som er frafaller retten til å holde den andre parten ansvarlig.

Selv om brevet av frafallelse kan inneholde alle de ovennevnte, og kan ellers være helt gyldig, kan det ikke håndheves i enhver situasjon. For eksempel, hvis et medlem av et treningsstudio som signerte en lignende fraskrivelse skader seg selv på en del av utstyret som ble uaktsomt vedlikeholdt, fraskrivelse av ansvar gjelder kanskje ikke. Grunnen til dette er at det var ikke normal bruk av utstyret som resulterte i medlemmets skade. Snarere var det uaktsom vedlikehold av etablering som var den direkte årsaken til hans eller hennes skade.

Videre noen situasjoner gjengi håndhevelse av en slik fraskrivelse å være mot offentlig politikk og dermed blir ikke håndheves av domstolene. Et slikt eksempel er en pasient kommer inn kirurgi avkall retten til eventuelle malpractice krav mot kirurgen stammer fra operasjonen. Selv om det kan være avhengig av jurisdiksjon regler, er det lite sannsynlig at en domstol ville håndheve en slik avtale som det ville redusere betydningen av flid i helsevesenet.