Hvordan skriver jeg en Parole Letter Do?

December 11  by Eliza

Brev til en parole bord kan være skrevet av enten tilhengere av en fengslet person eller lovbryteren ham eller henne selv. Å ha intelligente prøveløslatelse bokstaver i hans eller hennes sak filen kan hjelpe en lovbryter når prøveløslatelse panelet gjør sin beslutning. Det er viktig at hver parole brev være gjennomtenkt, dyptfølt, og unike.

Hver bokstav bør detalj og fokus på aspekter av hvordan gjerningspersonen har reformert, hvordan han eller hun vil bli støttet når den slippes, og hvilke skritt han eller hun har til hensikt å ta for å fortsette å forbedre hans eller hennes liv. Når prøveløslatelse brevene er sendt til riktig kontor, alle bokstavene er tilgjengelige for prøveløslatelse panel og kan utgjøre forskjellen mellom en fornektelse og en utgivelse.

En parole brevet skal være skrevet på brevpapir med kontaktinformasjon, dato, og adressen til parole bord. Brevet skal inneholde hilsen "Kjære ærede medlemmer av Parole Board", etterfulgt av et kolon. En passende valediction for disse brevene er "hilsen", etterfulgt av det fullstendige navnet på forfatteren. Hvis lovbryteren vet alle som er yrkesaktiv og respektert i samfunnet, ville det være en fordel å ha den personen skrive en støttende parole brev på offisielle brevpapir. Alle brev som sendes inn skal være respekt offisielle og bruke formelt språk, inkludert riktig tegnsetting, staving og brev konvensjoner.

Informasjon om at prøveløslatelse panel må ta en beslutning dreier hovedsakelig rundt hvordan potensialet parolee vil bruke hans eller hennes andre sjanse til å bli en nyttig samfunnsborger. Folk som vil dra mest nytte prøveløslatelse bokstaver er genuint angrende, har familie og medlemmer av lokalsamfunnet klar til å føre tilsyn med reintegrering i samfunnet, og har aktiviteter og en jobb å sette opp starter umiddelbart etter løslatelse. Prøveløslatelse bokstaver handler om å gi bevis for dette godt utbygd støtteapparat.

Informasjonen i en parole brev bør være konkret, men dyptfølt. For eksempel, når detaljering hvordan en supporter vil gi en bolig for parolee bør supporter understreke hvor glad henne eller hun vil være å ha parolee hjem igjen og hvor mye tid de vil bruke dem. Når man snakker om hvordan gjerningsmannen skal holde seg borte fra uønsket aktivitet, kan man vurdere å legge vekt på hvor mye glede den skyldige har fått ut av nye og mer nyttige aktiviteter og hvordan disse sysler vil bli kraftig oppmuntret.

Like viktig som å få prøveløslatelse kan være, vil noen støttende brev fra strategiske medlemmer med faktiske støtte til tilbudet gjøre mye mer for en potensiell parolee enn en massiv tilstrømning av bokstaver uten materielle tilbud om støtte. Ulike regioner har ulike retningslinjer for hvordan man skal skrive en parole brev, og så er det viktig å få råd fra den enkelte bord hvor dette brevet sendes.

Fengselet vil også ha informasjon om hvor de prøveløslatelse brev skal sendes til. En siste ting å huske er at pågående bokstaver, ankommer ikke bare når parole hørselen kommer rundt, men konsekvent kommer i jevne mellomrom, vil betegne til prøveløslatelse panelet at støtten er pågående og er ikke påtatte rett og slett for å få gjerningsmannen ut av fengsel. Å skrive en god parole brev betyr faktisk opptrer på dine løfter om støtte, slik at det er en real-world nettverk venter på å hjelpe den parolee være ute av fengsel for god.

  • Å ha intelligente prøveløslatelse bokstaver i hans eller hennes sak filen kan hjelpe en lovbryter når prøveløslatelse panelet gjør sin beslutning.
  • Prøveløslatelse brevene er skrevet til støtte for en Innelåst person, enten av personen selv eller en slektning.