Hvordan skriver jeg en rapport for skolen Do?

June 30  by Eliza

Å skrive en rapport for skole eller arbeid, er nøkkelen god organisering av din tid, din forskningsmateriale og dine tanker. Før du begynner, må du forstå oppdraget helt; spør læreren eller professor for avklaring om det er noe du dona € ™ t forstå. Vet når rapporten skyldes, og gi deg selv god tid til både å lese og skriveprosessen. En god tommelfingerregel er å estimere den tiden du tror du trenger, og deretter doble det. Dette vil gi deg god tid til å skrive en rapport som er godt undersøkt, klar og konsis.

Det første skrittet for å skrive en rapport av enhver type er forskning. Hvis du skriver en bok rapport, inkluderer din forskning fase leser den nødvendige bok og gjøre notater om hovedpersonene og ideer som blir presentert. For essays og forskningsrapporter, må du ta kontakt med anerkjente kilder for informasjon om emnet, samle noen sitater du vil bruke, og merk kilden informasjonen du trenger for å sitere senere. Sjekk med professor din hvis du er usikker på hvilke kilder er akseptabelt; det kan være spesifikke kilder du må bruke for din spesielle oppdrag og andre som ikke er tillatt. Hvis du skriver en rapport på din egen forskning, være sikker på at notatene dine er klare og godt organisert, og forskningen er fullført.

Den neste fasen med å skrive en rapport er å organisere informasjon. Mange mennesker finner en disposisjon nyttig, og noen lærere og professorer krever en. En disposisjon er en god måte å avklare nøyaktig hva du vil at rapporten skal si, og i hvilken rekkefølge for å presentere informasjonen. Hvis du har problemer med denne fasen, kan skrive hver faktum på en indeks kortet være nyttig. På denne måten kan du enkelt omorganisere og omorganisere data til du finner den klareste måten å presentere informasjonen.

Når du skriver en rapport, vil første ledd setter tonen for resten av det du skriver. Den bør inneholde en avhandling uttalelse, som er en enkelt setning som oppsummerer hovedinnholdet i rapporten, eller fokus for din forskning. Begynnelsen ledd kan også omfatte innledende informasjon om forskningsmetoder du brukte eller kildene du konsultert for å sikkerhetskopiere dine poeng. Husk å holde din første ledd kort og konsis. Du er rett og slett innføre dine viktigste ideer; du vil utdype hver av dem senere i rapporten.

Liket av rapporten vil inneholde alle dine saksdokumenter. Begrens hvert avsnitt til en idé eller et konsept, og fullt utvikle konseptet med flere velskrevet støtte setninger. For mange skole essays, 04:57 viktigste ideene er nok til å støtte din oppgave, men alltid sjekke systemkravene for ditt oppdrag. Hvis du bruker informasjon ord-for-ord fra en annen kilde, må du sørge for å legge informasjonen i anførselstegn og sitere din kilde som kreves av læreren din. Diagrammer og grafer kan brukes i denne delen, men sørg for at informasjonen er relevant og forbedrer din viktigste punktene.

Det siste avsnittet av rapporten skal oppsummere hovedpunktene igjen. Denne paragrafen skal inneholde siste tanker og konklusjoner i tillegg. Det bør, igjen, være kort og konsis, som dekker de grunnleggende fakta du vil at leseren til å forstå etter å ha lest rapporten.

Til slutt, dona € ™ t glem redigeringsfasen med å skrive en rapport. Dette vil omfatte kjører stavekontroll funksjon i tekstbehandlingsprogrammet, samt en manuell lesing av teksten for å fange opp eventuelle feil stavekontrollen savnet. Les rapporten høyt en gang eller to; Dette vil hjelpe deg å høre noen setninger som er vanskelig eller som ikke er relevant for dine viktigste ideer. Hvis du er usikker på dine redigering ferdigheter, å ha noen andre lese avisen høyt vil hjelpe deg å identifisere noe i rapporten som er uklart. Utvikle disse ferdighetene vil hjelpe deg til å skrive en rapport som er polert, høy kvalitet og konsis.

  • Noen skriftlige rapporter må kanskje gis muntlig foran jevnaldrende.
  • Skriver en skoleoppgave vanligvis innebærer tidsbruk undersøkelser på nettet eller på biblioteket.
  • Skolebibliotekarer kan hjelpe elevene med rapporter.
  • Klasserommet lærer vil vanligvis detalj hva forskning kilder er og er ikke tillatt for en skoleoppgave.
  • Rapporter bør være nøye redigert for feil før de blir slått i.
  • Lærere tilbyr vanligvis retningslinjer om emner ved tildeling rapporter.