Hvordan skriver jeg en Trakassering Letter?

January 6  by Eliza

En trakassering brev er en skriftlig melding som spør etter opphør av enhver handling som anses upassende eller støtende. Det er mange forskjellige situasjoner der utforme en trakassering brev kan være aktuelt, blant annet til personlige bekjentskaper, arbeidskollegaer, og bedrifter. Skrive en trakassering brev kan ta litt tid å få rett; det er viktig å nøye ordet brevet slik at den er klar, konsis og ikke støtende i sin egen rett. Hvordan en trakassering brev skal skrives, vil avhenge av omstendighetene i den enkelte situasjon; et brev til en personlig venn, kan være svært annerledes enn en opphøre og desist notat til en bedrift.

Av og til kan ulike moralske, etiske, eller til og kulturelle standarder føre en person til å føle seg trakassert av en person anses som en venn. Siden det kan være vanskelig å uttrykke bekymring i person, kan et brev være en god måte å organisere tanker og uttrykke oppriktig bekymring over saken. Et uformelt brev om trakassering oppførsel må få poenget uten ytterligere inflaming situasjonen, er det ofte viktig å understreke at selv om atferden er ikke akseptabelt og må opphøre, forfatteren håper dette kan gjøres slik at et vennskap kan fortsette. Det kan hjelpe å uttrykke kjærlighet og håp for fremtiden, slik at brevet mottakeren ikke føler seg angrepet eller skadet.

Letters hvor personlige følelser eller vennskap er ikke bekymret er ofte langt mer oversiktlig, men fortsatt trenger å være diplomatisk. Ved hjelp klar terminologi, er det viktig å understreke forfatteren konstruerer bestemte handlinger som trakassering, og at de må opphøre umiddelbart. Hvis trakassering skjer på jobben, kan det være verdt å sitere selskapets anti-trakassering bokstaver. Lagre en kopi av denne typen brev, og vurdere å sende et brev om situasjonen til en veileder eller manager. Selv om denne typen trakassering brevet vil forhåpentligvis føre til en løsning, kan det også tjene som dokumentasjon av en klage, bør atferden fortsetter.

Mange regioner har lover som forbyr trakassering av skyldnere og forbrukere av bedrifter. Folk er ofte nølende til å skrive et trakassering brev til en kreditorer når de er bak på betalinger, men visse problemer forbli trakassering uavhengig av situasjonen. Anløper sent eller ekstremt tidlige timer, noe som gjør trusler, kontakter arbeidsgivere eller familiemedlemmer er ofte ulovlige handlinger av ordensforstyrrelser, og kan føre til rettslig forfølgelse.

Skrive en opphøre og desist brev til kreditorer eller virksomheter skaper dokumentasjon av problemet, og kan gi rom for søksmål hvis trakasseringen fortsetter. Disse bokstavene skal liste opp de konkrete atferd, hendelser og tider av trakassering og detalj hvorfor oppførselen er uakseptabel. Hvis det er mulig, holde oversikt over all kommunikasjon fra en trakasserende selskap. Mens blir trakassert fritar ikke en person fra å betale sin gjeld, er det viktig å huske at to wrongs ikke gjør en rettighet, og kreditor kan være like mye på feil som skyldneren.

  • En trakassering brev kan brukes i tilfeller av bakvaskelse.
  • Det er viktig at alle ansatte føler at arbeidsplassen trakassering krav vil bli behandlet rettferdig, raskt, og uten gjengjeldelse.
  • Hvis en utleier slutter å betale for søppelrydding det utgjør som trakassering.
  • En personlig brev til en venn vil være annerledes enn en opphøre og desist notat til en bedrift.
  • Trakassering brev skal sendes til kundeserviceavdelingen i et selskap.
  • Trakassering brev kan sendes av kreditorene til låntakere som har nektet å betale tilbake på lån.