Hvordan stoppe en tabell rad fra Splitting Over to sider

December 12  by Eliza

For enkelte dokumenter, er det langt under par for å ha tabeller strekke seg fra en side til en annen. Som tabellene få større, bryter Word automatisk tabeller slik at mest mulig informasjon kan komme på hver side. Dette kan bety at en rekke av tabellen kan starte på én side og ende på følgende side. Dette er selvsagt ikke akseptabelt for noen tabeller. Du kan ha behov for å sørge for at hele rader av tabellen bo sammen.

Å sørge for at Word ikke bryte en bestemt rad på tabellen, følger du disse trinnene hvis du bruker Word 97:

 1. Velg raden (eller rader) som du ønsker å holde sammen.
 2. Velg Cell høyde og bredde fra Tabell-menyen. Word viser Cell Høyde og bredde dialogboks med kategorien Row valgt.
 3. Kontroller at Tillat deling av rad Sider boksen Across er fjernet.
 4. Klikk med musen på OK.

Hvis du bruker Word 2000, Word 2002 eller Word 2003 prosessen er litt annerledes. Følg disse trinnene, i stedet:

 1. Velg raden (eller rader) som du ønsker å holde sammen.
 2. Velg Tabell Egenskaper fra Tabell-menyen. Word viser dialogboksen Tabellegenskaper; du bør sørge for at fanen Row er valgt. (Se figur 1)

  Hvordan stoppe en tabell rad fra Splitting Over to sider

  Figur 1. Row-fanen i dialogboksen Tabellegenskaper.

 3. Kontroller at Tillat deling av rad Sider boksen Across er fjernet.
 4. Klikk med musen på OK.

Hvis du er usikker på hvor en tabell kan brekke (eller selv om det vil), men du vil være sikker på at ingen rad i tabellen er delt, trenger du bare å markere hele tabellen i trinn 1 i stedet for å velge en enkelt rad.

Husk at disse trinnene ikke vil stoppe en tabell fra splitting over to sider; det bare stopper enkelte radene fra å splitte over flere sider.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1827) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Hvordan stoppe en tabell rad fra Splitting Over to sider.