Hvordan strømforsyninger Transform Spenning i Elektroniske kretser

November 29  by Eliza

I de fleste elektroniske strømforsyninger, reduserer transformator spenningen. En transformator er en enhet som benytter prinsippet med elektromagnetisk induksjon for å overføre spenning og strøm fra en krets til en annen. Transformatoren benytter en primærspole som er koblet til nettspenningen, og en sekundærspole som gir utgangsspenningen.

Mengden av spenningsreduksjon avhenger av forholdet mellom antallet vindinger i den primære spole i forhold til antall vindinger i den sekundære spolen. For eksempel, hvis sekundærspole har halvparten så mange vindinger som den primære spole, er den primære spole spenning vil bli kuttet i to ved den sekundære spolen. Med andre ord, hvis 120 VAC påtrykkes primærspole, vil 60 VAC være tilgjengelig til den sekundære spolen.

Vanlige sekundære spenninger for transformatorer brukes i lavspente kraftforsyninger spenner 6-24 VAC. Legg merke til at fordi noen spenning vil gå tapt i liker og filtreringstrinn, vil du ønsker å velge en sekundær spole spenning som er noen få volt høyere enn den endelige likespenning din krets faktisk trenger.

Vær imidlertid oppmerksom på at den faktiske DC spenningsnivå brukes til de fleste kretser er ikke alle som kritisk. Så hvis du designer en strømforsyning for en krets som krever 6 VDC og du bruker en transformator som gir 6 VAC i sitt sekundære coil, utgang fra strømforsyningen etter at den er utbedret til likespenning vil være nærmere 5 VDC. Mest sannsynlig, vil 5 VDC være nær nok, og kretsen vil fungere helt fint.

Legg merke til at mange transformatorer har mer enn ett trykk i annenhåndspolen. En hurtig på er rett og slett en ledning tilkoblet et eller annet sted i midten av en spole, en effektiv måte å dele en enkelt spole i to mindre spoler. Flere kraner la deg få tilgang til flere forskjellige spenninger i den sekundære spolen. Den vanligste ordningen er en sentertappet transformator, som gir to spenninger.

Hvordan strømforsyninger Transform Spenning i Elektroniske kretser


I en senter-tappet transformator, spenningen målt over de to ytre tappene er det dobbelte av spenningen målt fra midtuttaket til det ene av de to ytre trykk. Hvis således spenningen over de to ytre tappene er 24 VAC, spenningen over midtuttak og en av de ytre trykk er 12 VAC.

Det er viktig å merke seg at når en transformator reduserer spenning, øker det nåværende. Dermed, hvis en transformator kutter spenningen i to, vil den nåværende doble. Som et resultat av den samlede effekt i systemet (definert som spenningen multiplisert med strøm) forblir den samme.

Hvis den nåværende ikke øke etter hvert som spenningen redusert, ville transformatoren krenke en grunnleggende lov i fysikk - den ene om bevaring av energi, som sier at energi kan ikke bare forsvinne. Det er en god ting. Du ønsker ikke å ha krenket fysikkens lover med mindre du vet hva du gjør, eller du er i en science fiction-film, og da kan du bryte fysikkens lover på vilje.

En transformator er strengt vekselstrøm enhet. Det betyr:

  • Transformatorer arbeider bare når vekselstrøm tilføres til den primære spole. Hvis man anvende likestrøm til den primære spole, vil ingen spenning vises over den sekundære spolen. (Faktisk, vil det være en kort pigg av spenningen over den andre spolen i øyeblikket spenning tilføres til den primære spole, men i de fleste kretser dette flyktige spenning er ubetydelig).
  • A-nedtransformator reduserer spenningen fra den primære til den sekundære spoler, men ikke konverterer vekselstrøm til likestrøm. Spenningen på den andre spolen er alltid AC.
  • En transformator isolerer kretsen koblet fra sekundærspole fra kretsen koblet til primærspole. Dermed kan du bruke en transformator for å isolere prosjektet fra nettspenningen.