Hvordan Test for Gluten i Foods

August 3  by Eliza

Flere typer av gluten testene er tilgjengelig; noen brukes kommersielt, og noen er beregnet for privat bruk. Noen kommersielle tester er så følsomme at de kan oppdage så lite som 5 ppm (deler per million). Flere produsenter av glutenfrie produkter bruker dem for å sikre renhet av sine matvarer.

Gluten hjemme testene fungerer vanligvis mye som en graviditetstest hjemme: En rekke linjer vises på et lite tryllestaven for å gi deg en lesning. Å oppløse gluten, man blander den mat med noe væske i et rør. Deretter bruker du en liten kam til å plassere væsken i tryllestaven, som er omtrent på størrelse med en stor, flat penn. Væsken strømmer gjennom en test "vindu", og i løpet av fem minutter, streker for å indikere hvorvidt maten inneholder gluten.

Hjemmet test kan oppdage hvete, rughvete, rug, og noen mengder bygg. Følsomhet av hjemmet kit er 75-100 ppm for de fleste prøvene, og kits i fremtiden sannsynligvis vil oppdage enda lavere nivåer.