Hvordan Trekk fra Brøker med samme nevner

March 9  by Eliza

Subtrahere brøker med samme nevner (nederst nummer) er enkelt. Når nevnerne er de samme, kan du bare tenke på de fraksjoner som biter av kaken.

Å subtrahere en fraksjon fra en annen når de begge har samme fortegn, og subtrahere telleren (øverste rekke) av den andre av telleren i den første og holde nevneren på samme. For eksempel:

Hvordan Trekk fra Brøker med samme nevner


Noen ganger må du kanskje redusere:

Hvordan Trekk fra Brøker med samme nevner


Fordi teller og nevner er begge selv, kan du redusere denne fraksjonen med en faktor på 2:

Hvordan Trekk fra Brøker med samme nevner


I motsetning tillegg, når du trekker fra ett riktig brøkdel fra en annen, du får aldri en uekte brøk.