Hvordan Trekk positive og negative tall

November 27  by Eliza

Trekke positive og negative tall er veldig lett å gjøre: Du trenger ikke bare endre på minustegnet (den som er operatør) til et plusstegn, endre nummeret som minustegnet var foran til det motsatte, og deretter følge disse reglene for å legge til positive og negative tall:

 • Hvis du legger til et positivt tall med et annet positivt tall, er summen alltid et positivt tall.
 • Hvis du legger til et negativt tall med et annet negativt tall, er summen alltid et negativt tall.

I begge de ovennevnte regler, når skiltene er de samme, finner du den summen, og tegnet av summen er den samme.

 • Når tegn på to tall som du legger sammen er forskjellige, glem skiltene og finne forskjellen mellom tallene (forskjellen mellom deres absolutte verdier). Antallet lenger fra null bestemmer fortegnet av svaret.

Følg disse trinnene for å trekke positive og negative tall for å løse følgende ligning:

-60 - (+40) =?

 1. Endre minustegn (på operatør) til et plusstegn.

  I dette eksemplet, endrer du fra subtraksjon til tillegg:

  -60 + (40) =?

 2. Endre antallet etter at minustegn til det motsatte.

  -60 + (-40) =?

 3. Legg tallene ved hjelp av regler for å legge til positive og negative tall.

  Fordi du legger to tall med samme fortegn (negativ), er tegnet av summen av disse tallene det samme (negative).

  -60 + (-40) = -100