Hvordan utarbeide en resolusjon for å godta en Grant Award

June 11  by Eliza

En resolusjon er nødvendig for å offisielt godta et stipend award. Noe byrå med et styre (for eksempel en nonprofit, skolekrets, eller sykehus) eller tillitspersoner eller noen offentlige etater med et beslutningsorgan (for eksempel en bystyret, by bord, eller fylkesutvalget veiledere) trenger en oppløsning å søke om og aksepterer tilskuddsmidler etter et offisielt brev er mottatt annonsere en kommende award.

Selv om finansieringskilde inkluderer en sjekk med tildelingen annonseringsbrev (stiftelser og selskaper tidvis gjøre det), offentlige organisasjoner trenger en formell oppløsning før sjekken er deponert.

Vedtaket skal inneholde navnet på byrået som mottar tilskuddsmidler, navnet på den bevilgende myndighet, mengden av finansieringen tildelt, og den tiltenkte bruken av midlene. Her er et eksempel:

Den Hva vet du Institute løser herved til å akseptere $ 10 000 fra International Association of Advanced braniacs for 2014-2019 femårs-Institutional Support Initiative. Disse midlene skal brukes utelukkende for dette prosjektet. Enstemmig godkjent av hva vet du Institute styre på 4/2/2014.

Signert av Brighter nå, grunnlegger og administrerende direktør, Hva vet du Institute

Funder absolutt behov for å se den opprinnelige signatur på vedtaket, så enten sende den opprinnelige oppløsningen eller e-post en skanning av den opprinnelige oppløsningen til finansieringskilde. Pass på å holde en kopi for dine egne filer også.