Hvordan velge en MySQL database

July 29  by Eliza

Hvis du dona € ™ t velge MySQL database i connect-funksjonen, kan du velge databasen ved hjelp av mysqli_select_db funksjon. Du kan også bruke denne funksjonen til å velge en annen database når som helst i skriptet. Formatet er

mysqli_select_db ($ cxn, "databasename")
eller dø ("melding");

Hvis youâ € ™ re med mysql-funksjoner, snarere enn MySQLi funksjoner, må du velge databasen i en egen funksjon, ved hjelp mysql_select_db.

Fyll ut følgende informasjon:

  • * Cxn: Den variabel som inneholder tilkoblingsinformasjonen.
  • databasename: Navnet på databasen.
  • * Message: Meldingen thatâ € ™ s sendt til nettleseren hvis databasen canâ € ™ t velges. Utvalget kan mislykkes fordi databasen canâ € ™ t bli funnet, som vanligvis er resultatet av en skrivefeil i databasen navn.

For eksempel kan du velge databasen Kunden med følgende uttalelse:

mysqli_select_db ($ cxn, "Kunden")
eller dø ("Kunne ikke velge database.");

Hvis mysqli_select_db canâ € ™ t velge databasen, stopper skript og meldingen Kunne ikke velge database. sendes til nettleseren.

Databasen forblir aktiv inntil du velger en annen database. Å velge en annen database, bare bruk en ny mysqli_select_db funksjon uttalelse.