Hvordan velge verb for to fag

December 6  by Eliza

På engelsk er det ganske enkelt å sørge for at dine verb og fag enig. I utgangspunktet du sjekke for å sikre at enkeltstående fag har entall verb og flertall fag har flertall verb. Men hva slags verb bør du bruke i setninger som har to fagene?

Setninger med to fag med seg og ta et flertall verb, selv om hver av de to fagene er entall. (Tenk på matematikk:.. En + en = to Ett tema + ett fag = flertall emne)

Her er noen eksempler på setninger med fagene sluttet med ordet og:

Sofaen og puten er svært komfortable. (Sofa + pute = flertall emnet, er = flertall verb)

Bildet og rammen hører sammen. (Bilde + ramme = flertall fag, hører = flertall verb)

Romantikk og hvitløk hører ikke sammen. (Romantikk + hvitløk = flertall emne, bland = flertall verb)

Hvilken setning er riktig?

A. dommer og jury har ikke vist noen nåde i disse tilfellene.

B. dommer og jury har ikke vist noen nåde i disse tilfellene.

Svar: Sentence A er riktig. Motivet er flertall (dommer og jury) så et flertall verb (har vist) er hensiktsmessig. I setning B, er verbet (har vist) entall.