Hvordan velger jeg en legitim Investment Seminar Do?

April 14  by Eliza

Det er mange falske selskaper som tilbyr gratis investeringsseminarer. Disse selskapene kan tilby gratis måltider eller andre incentiver som en taktikk for å trekke inn ukvalifiserte investorer, og kan deretter engasjere seg i høyt trykk salg taktikk i et forsøk på å tvinge en investering. Disse illegitime muligheter kan unngås med noen due diligence. Gransker vert selskaper, få informasjon om investeringsmuligheten før seminaret, stille spørsmål på seminaret, og sparer investeringsbeslutninger før etter seminaret er ferdig kan alle bidra til å unngå falske investeringer. Ordtaket "Det er ingen gratis lunsj" kan ofte være sant, så investeringsseminarer som tilbyr høyt trykk salg taktikk bør vurderes nøye.

En investering seminaret kan bli sponset av et annet selskap enn det firmaet eller personen som har sendt invitasjonen. Denne taktikken kan brukes til å tilby noen legitimitet og for å gi potensielle deltakere en falsk følelse av trygghet. En seriøs bedrift vil sjelden bruke en annen kilde for å lokke inviterte. Bestemme hvem som sponser et seminar er et viktig steg i å velge en legitim investering seminar.

Styrende organer og myndigheter som fører tilsyn med finansnæringen kan være gode kilder til informasjon om en organisasjons legitimitet og omdømme. Disse etatene kan være i stand til å fastslå om et seminar er faktisk tilbys av et legitimt selskap. Slike styrende organer kan også kaste lys over det regelverket som en god organisasjon vil eller bør følge under seminaret, så vel.

Vanligvis vil det være mulig å kontakte organisasjonen sponse en investering seminar før du deltar. Kontaktinformasjonen skal være på invitasjonen eller i annonsen for seminaret. Kontakte selskapet direkte og be om litteratur på selskapets produkter kan tilby en solid bakgrunn, slik at en person til å nøye vurdere hvorvidt en investeringsmulighet gjennom selskapet er autentisk.

Fastsettelse av risikofaktorer som er involvert når investere i et produkt er avgjørende å vite alle fakta. Mest lokale, statlige eller regionale styrende organer krever risiko avsløring når investeringsmuligheter presenteres. Potensielle investorer må ofte oppfylle visse inntektskrav og andre kvalifikasjoner før de blir invitert til å investere. Stille spørsmål om potensiell risiko vil ofte gi nyttig informasjon om legitimiteten av en investeringsmulighet.

Gå bort fra investeringsseminar og tar en beslutning om investering i ettertid kan hjelpe enkeltpersoner til å unngå impulssalg som følge av høyt trykk salg taktikk. Enkelte seminarer tilbyr gratis perks til deltakerne kan vente gjensidighet. En legitim investering seminaret vil tillate potensielle investorer til å vurdere muligheten før en forpliktelse.

  • Investeringsseminarer ofte er kjøretøy for tunge salg taktikk eller svindel.
  • Legitime investeringsseminarer kan være organisert av lokale samfunnsledere.