Hvordan velger jeg Lønnsom Aksjer Do?

July 20  by Eliza

Målet for enhver investor er å velge lønnsomme aksjer som vil produsere et nivå på avkastning som anses tilstrekkelig i lys av graden av risiko forbundet med innsatsen. For å finne ut hvilke lønnsomme aksjer er best passer for en gitt investor, er det nødvendig å vurdere flere ulike faktorer før du kjøper noen lager alternativet. Viktige spørsmål å vurdere før du kjøper noen lønnsomme aksjer omfatte vurdering av stabiliteten i selskapet som utsteder aksjene, bestemme forholdet mellom pris og de forventede inntjening, og potensialet for aksjen å utføre innen rimelige grenser for den tidsramme som investor planer på å holde aksjene.

En av de første trinnene i å vurdere noen lager alternativet er å se nærmere på selskapet utstedelse av aksjene. Ideelt sett vil investor ser at selskapet er på god økonomisk fotfeste, har en ledergruppe med en bevist banerekord på kompetanse, og har en jevn etterspørsel etter varer og tjenester som det tilbyr til forbrukerne. Forutsatt at virksomheten er stabil og vil trolig forbli slik i fremtiden, er det en veldig god sjanse for at det å investere i virksomheten vil være et godt trekk.

Velge lønnsomme aksjer krever også ser nærmere på sammenhengen mellom kjøpesum og potensielle inntekter av aksjene. Med andre ord, hvis investor kan kjøpe aksjer til en lav pris like før markedsverdien av disse aksjene øker betydelig, kan avkastningen være imponerende og vel verdt tiden og innsatsen til investor. I beste fall bør avkastningen være innenfor et område som investor mener er balansert med graden av risiko som er forbundet med å eie aksjene. Siden enkelte investorer har en tendens til å være mer konservative enn andre, hva som er lønnsomme aksjer for én kan være uegnet for en annen investor.

Tiden som en investor har til hensikt å eie aksjer er også viktig når de vurderer ulike lønnsomme aksjer. Når målet er å bygge en portefølje som består hovedsakelig av aksjer som er å bli holdt for den langsiktige, aksjeopsjoner valgt vil normalt være stabil og utstedt av selskaper som har en mer eller mindre jevn forholdet mellom tilbud og etterspørsel for sine produkter, og som konsekvent produsere et attraktivt nivå på retur. For investorer som ønsker å kjøpe aksjer og slå en rask profitt, vil lønnsomme aksjer være de som er for tiden selger lavt, men er sannsynlig å hoppe i verdi kort tid, mener at verdien for en tid, deretter tilbake til sine tidligere nivåer. Her er målet å vite når du skal kjøpe, hvor lenge å holde å tjene maksimal avkastning, og når du skal selge for å unngå å pådra seg noen form for tap.

Velge lønnsomme aksjer betyr å forstå hva de enkelte investor visninger som lønnsomt innenfor hans eller hennes egen investeringsstrategi, kommer med opsjoner utstedt av stabile selskaper, og identifisere når du skal kjøpe og når du skal selge. Ved å holde disse grunnleggende begreper i tankene, er sjansene for å generere rettferdige avkastning forbedret, samtidig som muliggjør investor å holde seg innenfor hans eller hennes komfortsone når det gjelder graden av risiko som er antatt.

  • Lønnsomme aksjer gi en avkastning som er i samsvar med deres grad av risiko.