Hvorfor Academia Verdier Analog Thinking og MAT

July 20  by Eliza

Miller Analogier Test (MAT) er en standardisert test som normalt brukes for graduate school innleggelser. Testen består utelukkende av analogier. Men hvorfor teste graduate school din evne til å løse analogier? Hvorfor er en slik evne viktig?

Standardiserte tester har tatt analogier for nesten 100 år. Studier har vist at dyktighet med analogier er koblet til etterretning, analytisk evne, og høyere tenkning som strekker seg utover enkel utenatlæring. Potensielle skoler finne disse trekkene ønskelig i sine innkommende studenter.

Graduate programmer krever en standardisert test score, slik at de har noe grunnlag for å sammenligne din søknad til andre. Mange faktorer påvirker karakterer, så skoler bruker tester som MAT fordi de holde seg til en standard. MAT du tar er mest sannsynlig den samme MAT at noen andre over hele landet tok, eller i det minste svært like.

Så, for eksempel, hvis to søkere har samme GPA men forskjellige MAT score, en opptakskomité kan lettere bestemme hvilke søkeren til å akseptere. Skoler har også en tendens til å sette mer lager i konkrete data, som en numerisk MAT score, enn de gjør subjektive data, som en teacherâ € ™ s anbefaling brev. Tross alt, kan du bestikke en lærer å skrive deg en god brev, men du canâ € ™ t bestikke MAT.

Skoler liker MAT fordi det tester din evne til å tenke i form av analogier. Opptakskrav styrene ønsker å vite at du kan tenke og resonnere. Hvis du gjør det bra på matten, de vet at du kan bestemme relasjoner i mange forskjellige situasjoner.

Denne ferdigheten er spesielt verdifull i felt som vitenskap som ofte krever analogisk tenkning. For eksempel, hvis tilsetning av syre B til kjemisk C frembringer en eksplosjon, og deretter tilsetning av syre B til kjemisk D, som er i den samme kjemiske klasse som kjemisk C vil sannsynligvis også frembringe en eksplosjon.

Denne slutning benytter en analogi til å forutse at en lignende situasjon vil frembringe et lignende resultat. I dette eksempelet kan analogisk tenkning redde livet ditt!

På samme måte, skoler ønsker å se at youâ € ™ re godt avrundet. Mange programmer som godtar MAT score for opptak er i utdanning-relaterte felt. Hvis youâ € ™ re kommer til å bli en pedagog, er det fornuftig at du trenger et bredt spekter av kunnskap, for å forklare begreper til dine fremtidige studenter.

En god MAT score betyr mest sannsynlig at du har en grunnleggende nivå av kunnskap om humaniora, realfag, og så videre, noe som gjør det mer sannsynlig at du kan forklare et konsept i mer enn én måte. Og ved hjelp av analogier er en fin måte å lære, spesielt hvis du kan lage en analogi bruker et konsept studenten er komfortabel med.