Hvorfor en Selskapets Bond Rating er viktig

September 10  by Eliza

Et selskaps bindingen karakter gir innsikt i organisasjonens finansielle styrke. Obligasjoner blir vurdert for kvalitet for de samme grunnene som forbruker etater rate produkter som for eksempel biler eller brødristere - å måle og kommunisere kvalitet.

Standard & Poors (S & P) er den viktigste uavhengige ratingbyrå ​​som ser inn obligasjonsutstedere. Den ser på utsteder av en obligasjon og stiller spørsmålet "Har obligasjonsutsteder har finansiell styrke til å betale tilbake lån og renter som fastsatt i obligasjonsmarkedet indenture?"

Dersom lånet Rangeringen er god, er selskapet sterkt nok til å betale sine forpliktelser, som inkluderer utgifter, utbetalinger på gjeld, og utbytte. Hvis en obligasjon ratingbyrået gir selskapet en høy rating (eller hvis det hever rangering), det er et godt tegn for alle som holder til selskapets gjelds eller mottar utbytte. Motsatt, en senket vurdering indikerer selskapets finansielle helse er forverret, mens en dårlig bindingen karakter betyr at selskapet er å ha problemer med å betale sine forpliktelser.

Den høyeste rating er gitt av S & P er AAA. Karakterene AAA, AA og A regnes som "investment grade" eller av høy kvalitet. Bs og Cs indikerer en dårlig karakter, mens noe lavere enn det som regnes som svært risikabelt (obligasjonene blir referert til som junk bonds).