Hvorfor Råvare indeksene er nyttige

December 1  by Eliza

En vare indeksen spor prisen på en futureskontrakt på en underliggende fysisk vare på en utpekt utveksling. Når du investerer gjennom en av råvareindekser, youâ € ™ re faktisk investerer i futures markedene.

Indekser er kjent som passive, lang bare investeringer, av to grunner: Ingen er aktivt handel indeksen, og indeksen sporer bare den lange ytelse av en vare. Det ikke? € ™ t spore varer som er kort (en sofistikert strategi ment å tjene når prisene går ned).

Er det indekser eller indekser? Begge er korrekt. Dow Jones, som har sin egen råvareindeks, staver flertallsformen av indeksen som indekser. På den annen side, Standard & Poorâ € ™ s, som også har en råvareindeks, staver flertallsformen som indekser. Uansett hvordan du stave dem, men på slutten av dagen, indekser og indekser referere til det samme.

Ved hjelp av råvareindekser er en god måte å finne ut hvor råvaremarkedene er på vei. Akkurat som lager indekser tillate deg å identifisere brede markedsbevegelser (som da gjør det mulig å implementere og oppdatere din investeringsstrategi tilsvarende), råvareindekser gi deg en måte å måle de brede bevegelser av råvaremarkedene.

I hovedsak gir en råvareindeks du et øyeblikksbilde av den nåværende tilstanden i råvaremarkedet. Du kan bruke en indeks på en av tre måter:

  • Benchmark: Du kan bruke en råvareindeks for å sammenligne resultatene av råvarer som aktivaklasse med ytelsen til andre aktivaklasser, som aksjer og obligasjoner.
  • Indikator: Du kan bruke råvareindeks som en indikator på økonomisk aktivitet, mulige inflasjonspress, og tilstanden til den globale økonomiske produksjonen.
  • Investering kjøretøy: Fordi en råvareindeks sporer ytelsen til spesifikke futureskontrakter, kan du gjenskape resultatene av indeksen ved handel kontraktene det spor. Du kan investere i en råvareindeks både direkte (ved å kjøpe kontraktene) og indirekte (via verdipapirfond).