I aksjemarkedet, Hva er en Bear Trap?

October 10  by Eliza

Opprettelsen av en bjørn felle innebærer nøye planlegging og gjennomføring av et sett av omstendigheter der det er fornuftig av en forestående kortsiktig fall i prisen på en gitt sikkerhet som vil bli etterfulgt av en langsiktig oppgang i prisen. I hovedsak er bjørnen felle designet for å oppmuntre investorer til å kjøpe til en høyere pris, med forventning at under oppgangen enhetsprisen vil overstige den kursen som ble betalt for aksjene.

En bjørn markedet i seg selv er et miljø hvor det er en høy andel av pessimisme om resultatene av utvalgte verdipapirmarkedet. Det er en forventning om at markedet kommer til å falle, og som kommer til å føre til en situasjon hvor investorer vil selge kort for å dekke påvente av tap. Aktivitet i denne typen bearish markedet betyr de muligheter til å kjøpe ytterligere aksjer kan være ganske bra. Imidlertid er risikoen for at markedsverdien vil holde seg konstant eller fortsette å falle. Når denne situasjonen oppstår, står investor å ikke gjøre noen penger fra investeringen, eller muligens tape penger.

Av samme token, har bjørnen felle også potensialet for å skape en god del av inntektene for investor. Kjøperen skal skje til å erverve aksjene tidlig i prosessen, er det mulig å betale priser som, mens høyere enn dagens markedsverdi, vil fortsatt være betydelig lavere enn den endelige prisen før høsten begynner. Dette øker sjansene for aksjekursen etter hvert stiger til et nivå som vil rettferdiggjøre kjøpesummen, og går videre til en aksjekurs som resulterer i en god del av overskuddet.

En annen vurdering av bjørnen felle er at situasjonen kan resultere i etableringen av et fenomen som er referert til som bjørnen klem. Hovedsak, resulterer en bjørn klem når investor har til å betale en pris for aksjen som vil være vanskelig å gjøre en fortjeneste på når verdien av aksje flater ut og begynner å øke igjen. Når investeringen viser seg å produsere et tap eller bare knapt pauser selv, er situasjonen referert til som en klemme. Investoren kan føle seg tvunget til å selge ut de ervervede aksjene, og dermed eliminere noen sjanse for at ytterligere ugunstige forhold vil skape enda mer økonomisk tap. Dermed velger å starte prosessen med en bjørn felle bør være inngått med en klar forståelse av risiko for ikke bare første tap, men også ytterligere økonomiske tap nedover veien.

  • En bjørn felle har potensial for å skape en god del av inntektene for investor.
  • I bjørn feller, det er en generell forventning om at markedet kommer til å falle.