I Finans, Hva er et høringsutkast?

November 20  by Eliza

Et høringsutkast er et utkast til en offentlig uttalelse som er frigitt til offentligheten for kommentar. Etter et kommenterer perioden er utløpt, er dokumentet revidert i samsvar med kommentarer og deretter re-utgitt som en offisiell uttalelse. Begrepet "høringsutkastet" brukes ofte spesielt i referanse til slike dokumenter utgitt av Financial Accounting Standards Board (FASB) i USA.

Når et høringsutkast er utviklet, organisasjonen som utsteder det identifiserer et problem, og arbeider med sine medlemmer til å utarbeide en helhetlig, tydelig og effektiv uttalelse om saken. Uttalelsen inneholder et forslag om å ta opp spørsmålet, en diskusjon om hvordan det foreslåtte tiltaket vil bli gjennomført, og når forslaget vil tre i kraft. I eksempelet med FASB, blir slike dokumenter som brukes til å sette nye standarder for regnskapspraksis.

Ved å slippe et utkast til publikum først, organisasjoner har en mulighet til å høre fra folk som kan ha en mening om saken. De kan også dra nytte av innspill fra ulike perspektiver som kanskje ikke har vært vurdert i den opprinnelige utkastet. Offentlig kommentar kan også gi en mulighet til å identifisere svakheter i høringsutkastet som bør elimineres i den endelige versjonen som er å bli sluppet til offentligheten.

Offentlig kommentar som svar på eksponerings utkast veies og vurderes av organisasjonen utarbeide forslaget, som utvikler nye utkast og foredler språket før det anses klar for sluttbehandling. Den endelige uttalelsen er utgitt etter kommentar perioden er lukket, og blir en del av den offisielle samling av uttalelser fra organisasjonen. Når organisasjoner gjør ting som å sette bransjestandarder, medlemmer av det offentlige har en tendens til å følge nøye med på sine eksponerings utkast fordi de kan tyde svar på løpende saker og gi informasjon om den fremtidige retningen på bransjen.

FASB er en syv styremedlem av regnskap fagfolk som setter standarder for finansiell rapportering og regnskapspraksis. Sine offentlige uttalelser om spørsmål knyttet til regnskap og finansnæringen varierer mye i omfang og er utformet for å løse et utvalg av saker. Når FASB utsteder et høringsutkast, gir det en rekke alternativer for folk som ønsker å kommentere den foreslåtte teksten. Informasjon om aktuelle eksponerings utkast kan bli funnet på FASB nettstedet sammen med alternativer for å avgi uttalelser til organisasjonen, for publikum interessert i å gjøre det.