I Law, Hva er de forskjellige typene av obligasjoner?

February 27  by Eliza

Det finnes mange forskjellige typer obligasjoner som brukes i den juridiske arena. Noen av de vanligste typer obligasjoner inkluderer kommunale obligasjoner, kausjon obligasjoner, og appellerer obligasjoner. Formålet med hver av disse typer obligasjoner er å sikre forpliktelsen av en annen person, enten at plikten er å støtte et prosjekt, betale en dom, eller møte i retten. I de fleste tilfeller, nasjonale eller lokale jurisdiksjon lover regulerer de forskjellige typer obligasjoner, slik at deres natur og krav kan variere fra ett område til et annet.

En kommunal statsobligasjon er en offentlig utstedt gjeld som brukes til å finansiere noen form for offentlig forbedring prosjektet, slik som restaurering eller etablering av veier, broer eller kloakksystemer. Offentlige virksomheter kvalifisert til å utstede kommunale obligasjoner inkluderer byer, tettsteder, skolekretser, verktøyet distrikter, eller noen form lokale myndigheter kroppen. Mange kommunale obligasjoner er generelle plikt obligasjoner som utstedes når offentlig instans bruker sin kreditt til tilbake obligasjonen, som avledet fra dens makt for beskatning. I motsetning til de fleste obligasjoner, er det ingen sikkerhetsstillelse i støtte av obligasjonen. Generelle plikt obligasjoner er ikke avhengig av noen inntekter fra alle forbedringsprosjekt for tilbakebetaling.

Et forsikringsselskap utsteder en kausjon bindingen gjennom en kausjon trellen, som tillater utgivelsen av en saksøkt eller en person anklaget for en forbrytelse før hans eller hennes hoff rettssak. En kausjon obligasjon sikrer utseendet på tiltalte ved etterfølgende rettsmøter og prøvelser. Hvis tiltalte senere ikke vises, må kausjon bondsmen finne og produsere den tiltalte, eller retten vil bestille obligasjonen tapt. For å få en kausjon obligasjon, en saksøkt vanligvis må betale trellen ikke mindre enn ti prosent av pålydende på obligasjonen, og noen ganger krever innlegging av ekstra sikkerhet for å sikre obligasjonen, som for eksempel fast eiendom. Noen jurisdiksjoner referere til kausjon obligasjoner som kausjonist obligasjoner.

En part som er appellerende dom til en høyere domstol ofte må legge inn en anke obligasjon med domstolen. En appell bond sikrer eller garanterer gjennomføringen av fiduciaryâ € ™ s plikter i tilfelle at anken er mislykket. Teorien bak en appell obligasjon er å sikre at saksøker fortsatt kan gjenopprette betaling på dommen, til tross for svikt i klagen, selv om partiet som skylder dommen blir insolvent eller dommen blir ellers tapt. Som en kausjon obligasjon, er mengden av klage obligasjon satt av en domstol. Disse typer obligasjoner kan variere fra jurisdiksjon til den neste, og er avhengig av lokal lovgivning.

  • Domstol obligasjoner er en form for kausjon bindingen som kan være nødvendig før innlevering av søksmålet.
  • En kausjon bindingen.
  • Kommunale statsobligasjoner kan brukes til å finansiere veier og broer.