Importere Excel Informasjon Into Chart

September 8  by Eliza

Microsoft Graph er en enkel graf program som følger med Word. Det inkluderer muligheten til å vise dine grafdata i både regneark og grafiske formater. I regnearkformat, er informasjonen referert til som et dataark; i grafiske formatet er det som kalles et diagram. Grafene du lager kan settes direkte inn i dokumentene dine. Hvis du allerede har lagt inn informasjon i Excel som du ønsker å importere til Microsoft Graph, kan du gjøre det ved å gjøre følgende:

  1. Klikk på Import File på verktøylinjen. Microsoft Graph viser Import File dialogboksen, som ser ut som en standard dialogboksen Åpne.
  2. Bruk kontrollene i dialogboksen for å finne og velge filen som inneholder Excel informasjonen du ønsker å importere.
  3. Klikk på Åpne. Importer data Alternativer dialogboksen vises. (Se figur 1)

    Importere Excel Informasjon Into Chart

    Figur 1. import av data dialogboksen Alternativer

  4. Velg informasjonen du vil ha importert, samt hvordan du vil ha det importert.
  5. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (719) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.