Inkludert Datablad Rader eller kolonner i et diagrams

August 21  by Eliza

Figurene er laget av Microsoft Graph er basert på data som finnes i et enkelt regneark kalt et dataark. Microsoft Graph viser denne data rad-og-kolonne-format i. På toppen av hver kolonne, og den venstre siden av hver rad er en kontroll-celle. Kontrollceller brukes først og fremst til å velge kolonnen eller raden.

Kontrollcellen for en rekke brukes til å indikere hvorvidt informasjonen er tatt med i figuren. Hvis kontrollcellen inneholder et ikon (i tillegg til radnummer), informasjonen i raden eller kolonnen er inkludert; ingen ikonet betyr det er ikke inkludert. Man får vite om informasjon i en bestemt kolonne er inkludert i figuren av hvorvidt det er en bokstav (A, B, C, etc.) i kontrollcellen for kolonnen.

Å inkludere data i et diagram, gjør du følgende:

  1. I dataarket, velger du raden eller kolonnen du vil ha med i tabellen. Gjør dette ved å klikke på kontrollcelle for raden eller kolonnen.
  2. Velg Inkluder Row / Col fra Data-menyen.

Hvis du ikke klarer å velge en hel rad eller kolonne, men i stedet velge en enkelt celle, vil Microsoft Graph 2000 spør deg om du vil inkludere raden eller kolonnen. Angi ditt valg og klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (714) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.