Innsetting av forfatternavn

January 28  by Eliza

Det er mulig i Word for å holde styr på seg en bit av sammendragsinformasjon for et dokument. En av bitene du kan spore er forfatter av et dokument. Dette opprinnelig er satt til å være den samme som Word brukernavn, men du kan endre forfatternavnet til enhver tid. Word lar deg sette inn forfatterens navn direkte i dokumentet, og har det oppdateres automatisk hvis du skulle endre forfatternavnet. Dette gjøres på følgende måte:

  1. Plasser innsettingspunktet der du vil at forfatternavn er satt inn.
  2. Velg felt fra Sett inn-menyen. Word viser dialogboksen Feltboksen.
  3. Fra listen Kategorier velg dokumentinformasjon kategorien. (Se figur 1)

    Innsetting av forfatternavn

    Figur 1. The Field dialogboksen.

  4. Velg Forfatter fra Feltnavn-listen.
  5. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1247) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sette inn forfatternavn.