Innstilling av brukerinformasjon

July 25  by Eliza

Når du først installere Word, ber den deg om ditt navn slik at den kan tilpasse registreringen for programmet. Det skriver også navnet ditt inn i brukerområdet. Dette området omfatter ditt navn og initialer, og kan inkludere din adresse. Denne informasjonen blir brukt av ulike Word-felt, i dokumentet sammendrag informasjon, i merknader, og i de Konvolutter og etiketter. Hvis du trenger å endre brukerinformasjon (for eksempel, hvis ditt navn eller adresseendringer), gjør du følgende:

  1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen. Du vil se dialogboksen Alternativer.
  2. Kontroller at fanen Brukerinformasjon er valgt. (Se figur 1)

    Innstilling av brukerinformasjon

    Figur 1. Brukerinformasjon kategorien i dialogboksen Alternativer.

  3. Endre opplysningene i navn, initialer, og postadresse bokser som ønsket.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1060) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Innstilling Brukerinformasjon.