Innstilling Hevet Høyde i Formelredigering

April 15  by Eliza

Når du bruker Formelredigering, kan du styre avstanden som Formelredigering gjelder mellom grunnlinjen av en karakter i en ligning og grunnlinjen for en hevet for det tegnet. Tallet som angis representerer en prosentandel av den normale avstand som ellers ville bli brukt. Således representerer en verdi på 75% en avstand som er 3/4 av den normale skriftstørrelsen. Du kan stille denne justeringen som følger:

  1. Velg Spacing fra Format-menyen. Formelredigering viser Spacing dialogboksen.
  2. Klikk på Hevet høyde boksen. (Se figur 1)

    Innstilling Hevet Høyde i Formelredigering

    Figur 1. Hevet høyde boksen i dialogboksen Spacing boksen.

  3. Skriv inn et hevet høyde avstand som en prosentandel av normal skriftstørrelse.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (926) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.