Innstilling Limit Dybde Spacing i Formelredigering

July 23  by Eliza

Når du bruker Formelredigering, kan du skrive inn summering og andre typer ligninger som bruker grenser. Noen rammer vises som tegn over hoveddelen av ligningen; noen synes nedenfor. Du kan styre avstanden de Equation Editor-brukere mellom grunnlinjen av ligningen kropp og grunnlinjen for nedre grense linje. Tallet som angis representerer en prosentandel av den normale avstand som ellers ville bli brukt. Således representerer en verdi på 150% en avstand som er halvparten så stor som igjen normalt. Du kan stille denne justeringen som følger:

  1. Velg Spacing fra Format-menyen. Formelredigering viser Spacing dialogboksen.
  2. Klikk på Limit dybde boksen (du må bla ned noen i listen over innstillinger for mellomrom mellom). Formelredigering endrer Spacing dialogboksen. (Se figur 1)

    Innstilling Limit Dybde Spacing i Formelredigering

    Figur 1. Spacing dialogboksen.

  3. Skriv inn en grense dybde verdi som en prosentandel av normal.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (935) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.