Innstilling Limit Høyde i Formelredigering

June 7  by Eliza

Når du bruker Formelredigering, kan du skrive inn summering og andre typer ligninger som bruker grenser. Disse vises i figurene ovenfor hoveddelen av ligningen. Du kan styre avstanden Formelredigering bruker mellom toppen av ligningen kropp og grunnlinjen av grenselinjen. Tallet som angis representerer en prosentandel av den normale avstand som ellers ville bli brukt. Således representerer en innstilling på 25% en avstand som bare er 1/4 av det normale. Du kan stille denne justeringen ved å gjøre følgende:

  1. Velg Spacing fra Format-menyen. Formelredigering viser Spacing dialogboksen. (Se figur 1)

    Innstilling Limit Høyde i Formelredigering

    Figur 1. Spacing dialogboksen.

  2. Klikk på Limit høyde boksen. Formelredigering endrer Spacing dialogboksen.
  3. Skriv inn en grense høyde avstand som er en prosentandel av normal.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (944) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.