Innstilling Matrix Column Spacing i Formelredigering

December 2  by Eliza

Når du bruker Formelredigering, kan du styre avstanden brukes av Formelredigering mellom matrix kolonner i en ligning. Tallet som angis representerer en prosentandel av den normale avstand som ellers ville bli brukt. Således representerer en verdi på 150% en avstand som er halvparten så stor som igjen normalt. Standardverdien er 100%, noe som betyr at avstanden er den samme som vanlig. Du kan endre avstanden, men ved å gjøre følgende:

  1. Velg Spacing fra Format-menyen. Formelredigering viser Spacing dialogboksen.
  2. Klikk med musen på Matrix-kolonnen mellomrom boks. Formelredigering endrer Spacing dialogboksen. (Se figur 1)

    Innstilling Matrix Column Spacing i Formelredigering

    Figur 1. Spacing dialogboksen.

  3. En matrisekolonne avstand som er en prosentandel av den normale avstand enter.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (933) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.