Innstilling Nevner Dybde Spacing i Formelredigering

November 7  by Eliza

Når du bruker Formelredigering, kan du styre avstanden som Formelredigering etablerer mellom en divisjon linje og nevneren (den delen av ligningen under divisjonen linje). Denne avstand er definert som avstanden mellom delingen linje og den nedre grense for nevneren. Du kommer inn i mellomrommet som en prosentandel av den normale avstand mellom disse linjene. Dermed, hvis du angir en verdi på 75%, er avstanden redusert med 25 prosent fra normal avstand. Du angir denne justeringen verdi som følger:

  1. Velg Spacing fra Format-menyen. Formelredigering viser Spacing dialogboksen.
  2. Klikk på Nevner dybde (du må rulle ned noen i listen over innstillinger for mellomrom mellom). Formelredigering endrer Spacing dialogboksen. (Se figur 1)

    Innstilling Nevner Dybde Spacing i Formelredigering

    Figur 1. Spacing dialogboksen.

  3. Angi en nevner dybde som en prosentandel av det normale.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (940) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.