Innstilling Prime Høyde Spacing i Formelredigering

September 12  by Eliza

En prime er en matematisk symbol som ligner på en apostrof. Når du bruker Formelredigering, kan du kontrollere hvor langt over ligningen baseline en førsteklasses symbol er plassert. Du gjør dette på følgende måte:

  1. Velg Spacing fra Format-menyen. Formelredigering viser Spacing dialogboksen.
  2. Klikk på Prime Høyde-boksen (det er på bunnen av listen over innstillinger for mellomrom mellom). Formelredigering endrer Spacing dialogboksen. (Se figur 1)

    Innstilling Prime Høyde Spacing i Formelredigering

    Figur 1. Spacing dialogboksen.

  3. Angi en verdi betegner hvilken prosentandel av skriftstørrelsen over grunnlinjen prime skal vises.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (948) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.