Innstilling Row Høyde i en makro

April 9  by Eliza

Det er ikke uvanlig å bruke makroer for å behandle data og format utgang i en arbeidsbok. Hvis du bruker makroer for å gjøre denne type arbeid, kan du være interessert i å endre høyden på en rad ved hjelp av en makro. I så fall bør du ta hensyn til RowHeight eiendom. Denne egenskapen, når den anvendes på en rad objekt, angir høyden på rad i punkter.

For eksempel følgende kodebiten skritt gjennom radene i et utvalg og setter høyden på hver rad til 36 poeng (en halv tommer):

For Hvert r I ActiveWindow.RangeSelection.Rows
r.RowHeight = 36
Neste r

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2544) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Innstilling Row Høyde i en makro.