Innstilling Senket Dybde i Formelredigering

December 9  by Eliza

Når du bruker Formelredigering, kan du styre avstanden anvendt av Formelredigering mellom grunnlinjen av en karakter i en ligning og grunnlinjen for en senket til det tegnet. Verdien du angir representerer en prosentandel av normal avstand baseline. Således representerer en innstilling på 10% en avstand som er 1/10 normal utgangsavstanden. Du kan stille denne justeringen ved å gjøre følgende:

  1. Velg Spacing fra Format-menyen. Formelredigering viser Spacing dialogboksen.
  2. Klikk på Senket dybde boksen. (Se figur 1)

    Innstilling Senket Dybde i Formelredigering

    Figur 1. Senket dybde boksen i dialogboksen Spacing boksen.

  3. Skriv inn et senket dybde avstand som er en prosentandel av normal.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (927) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.