Innstilling Standardetikettformater

July 2  by Eliza

Word er avhengig av stiler ganske mye for formatering. Dette er forståelig, ettersom de er en svært kraftig funksjon. Gitt dette faktum, er det veldig rart, faktisk, at Word ikke definere noen spesielle stiler som brukes for å sette sammen etiketter. (Word gjør dette for konvolutter, bare ikke for etiketter.)

I stedet oppretter Word etiketter med Normal-stilen, bruk eksplisitt formatering som er nødvendig i henhold til innstillingene i Konvolutter og etiketter dialogboksen. Siden etiketten linjene er basert på Normal-stilen, til en mulig måte endre standard formatering for etikettene er å bare endre formateringen for Normal-stilen. Dette er en ganske drastisk oppløsning, men siden Normal brukes for så mange andre formål i Word.

En mulig løsning er å opprette spesielle dokumentmaler for etikettene. Det eneste du trenger å gjøre er å endre formateringen av Normal-stilen i disse malene. Når du oppretter et nytt dokument basert på en av malene, og velg deretter Konvolutter og etiketter fra Verktøy-menyen, vil Word basere etiketten på Normal-stilen i malen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (616) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.