Innstilling Teller Høyde Spacing i Formelredigering

May 27  by Eliza

Når du bruker Formelredigering, kan du styre avstanden brukt mellom en divisjon linje og telleren (den delen av ligningen ovenfor divisjonen linje). Denne avstand er definert som avstanden mellom delingen linje og grunnlinjen for telleren. Tallet som angis representerer en prosentandel av den normale avstand som ellers ville bli brukt. Således representerer en verdi på 150% en avstand som er halvparten så stor som igjen normalt. Du kan stille denne justeringen som følger:

  1. Velg Spacing fra Format-menyen. Formelredigering viser Spacing dialogboksen. (Se figur 1)

    Innstilling Teller Høyde Spacing i Formelredigering

    Figur 1. Spacing dialogboksen.

  2. Klikk på Teller høyde boksen (du må bla ned noen i listen over innstillinger for mellomrom mellom). Formelredigering endrer Spacing dialogboksen.
  3. Skriv inn en teller høyde i prosent av det normale.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (937) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.