Installere en kabelmodem eller DSL Router på et hjemmenettverk

May 10  by Eliza

Når du installerer et kabelmodem eller DSL-ruter på hjemmenettverket, vil din Internet Service Provider (ISP) mest sannsynlig gi utstyr og instruksjoner du trenger for å raskt og enkelt å komme i gang å surfe på Internett.

Hvis du har mistet instruksjonene - eller din ISP glemte å pakke instruksjonene - her er en oversikt over de grunnleggende trinnene som er nødvendige for å installere det nye modemet eller ruteren:

  1. Koble kabelmodemet til veggen kabel-TV-kontakten ved hjelp av en koaksialkabel; eller koble DSL ruteren til telefonkontakten i veggen ved hjelp av en telefonkabel.

    Hvis du bruker DSL, snap linje filtre (vanligvis leveres av DSL-leverandøren) på noen av de andre telefonlinjer for å redusere forstyrrelser.

  2. Koble Ethernet-porten på kabelmodem eller DSL-ruter til en Ethernet-port på datamaskinen, nettverkssvitsj, eller det trådløse tilgangspunktet (den trådløse ruteren) med en Ethernet-nettverkskabel.
  3. Slå på kabelmodem eller DSL-ruteren og vent ca to minutter.

    Dette gir modemet nok tid å starte opp og etablere en forbindelse til Internett.

Datamaskinen vil sannsynligvis ha en innebygd oppringt modem med en telefonport. Ikke forveksle telefonporten med Ethernet-port. Hvis Ethernet-kabelen ikke passer til porten, har du fått feil port. (Ethernet-porter er litt større enn telefonporter.) Hold utkikk!