Integral Command fra TI-Nspire CAS Kalkulus Undermeny

February 1  by Eliza

Integral kommandoen er en av de mest betydningsfulle kommandoer på TI-Nspire CAS Kalkulus undermeny. Trykk [MENU] → Matematikk → Integral å åpne Integral kommandoen. En mal inneholder fire felt limes til kommandolinjen. De to lengst til venstre felt er der du angir nedre og øvre grenser for integrering. La disse feltene stå tomme hvis du ønsker å vurdere et ubestemt integral.

Skriv inn uttrykket for å bli integrert i felt inneholdt i parenteser. Lengst til høyre felt er der du skriver variabelen for å integrere med hensyn til.

Integral Command fra TI-Nspire CAS Kalkulus Undermeny


Anmeldelse av det første skjermbildet:

  • I den første linjen, er de nedre og øvre grenser for integrering utelatt, og den anti-derivat, bortsett fra integrasjonskonstant, er gitt.
  • I den andre linjen, er et uttrykk inkludert hvor det ubestemte integralet ikke kan representeres analytisk. Som et resultat av den koeffisient, a, er skrevet før den integrerte symbol, og uttrykket holdige e er igjen i integralform.
  • Den tredje linjen viser at selv om det ubestemte integralet ikke kan bli funnet for samme uttrykk som inneholder tallet e, kan en tilsvarende bestemt integral evalueres.

Her er to kommentarer om den andre skjermen:

  • Den første linjen viser at TI-Nspire gir et eksakt svar for en bestemt integral når det er mulig.
  • Den andre linjen viser at du kan tvinge en desimal tilnærming ved å trykke [Ctrl] [ENTER].