Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler

June 29  by Eliza

Noen ganger hvis du bruker delvis integrasjon to ganger, får du tilbake til der du startet fra - som, i motsetning til å bli mistet, er ikke bortkastet tid.

Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler


Først bruker du LIATE mnemonic enhet for å velge din u:

Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler

Å plukke din u, gå ned denne listen i rekkefølge; den første typen funksjon på denne listen som vises i integranden er u.

Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler


Nå raskt frem til formelen trinnet:

Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler

Nå erstatte høyre side av ligningen ovenfor for

Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler


fra den opprinnelige løsningen:

Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler


Du kan nå løse denne ligningen for integralet

Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler


Jeg bruker i stedet for at integrert for å gjøre dette rotete ligningen lettere på øynene:

Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler


Legger jeg til begge sider:

Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler


Multiplisere begge sider av 1/2:

Integrasjon av deler Problemer hvor du går rundt i sirkler