Intermediate System til Intermediate System (IS-IS) Routing Protocol

April 9  by Eliza

Intermediate System til Intermediate System (IS-IS) er link-state ruting-protokollen, og dens tekniske opplysninger er funnet i RFC1142. Den ble utviklet av Digital Equipment Company for DECnet samtidig Internet Engineering Task Force (IETF) jobbet på OSPF for IP. Som sådan, de har noen likhetstrekk i formålet. Siden er under utvikling, IS-IS har blitt utvidet til å støtte IP og ble utgitt som en åpen standard i RFC1195.

IS-IS brukes hovedsakelig av tjenesteleverandører på deres nettverk for å rute data, slik at du ikke vil trolig se det eller må jobbe med det. En stor forskjell mellom IS-IS og andre ruting protokoller er at IS-IS ikke er avhengig av IP å distribuere ruteinformasjon trafikk.

IS-IS, som er uavhengig av nettverket lags protokoller som blir brukt, bruker noen nettverkslaget protokollen til å sende sine meldinger; i tillegg, IS-IS kan distribuere ruteinformasjon for alle protokoller, ikke bare IPv4, som forenklet oppdatere protokollen som støtter IPv6.

IS-IS arbeider med to grunnleggende områder, en nivå 1 (intra-område) eller nivå 2 (inter-området). Et tredje område benevnelse er en hybrid nivå 1-2 (begge områder). Hver IS-IS router er bare noen gang en del av et område, men nivå 1-2 rutere kan utveksle informasjon med rutere i begge områdene. Innenfor et område, metodene som IS-IS bruker å administrere ruteinformasjon er lik som OSPF.