Investere i Commodity fond gjennom finanseksperter

June 5  by Eliza

En vanlig måte for enkeltpersoner å investere i råvarer er gjennom et aksjefond. Fordi youâ € ™ re avhengig av en profesjonell til å gjøre investeringer på dine vegne, kan råvare verdipapirfond være den enkleste måten for deg å bli involvert i råvaremarkedene.

Det finnes mange forskjellige typer fond som ikke har noe å gjøre med varer. Du kan investere i aksjefond, obligasjonsfond, valutafond, og til og med landspesifikke fond. Men en rekke fond har spesialisert seg på kun å investere i råvarer eller råvarerelaterte produkter.

Plain vanilla midler er dine run-of-the-mill midler. Hvis youâ € ™ ve noen gang investert i et aksjefond, bør du ikke ha problemer med å investere i disse enkle midler. Hvordan kan du komme i gang? Du skrive dine sjekk og kjøpe aksjer av de verdipapirfond enten gjennom megler eller direkte fra fondsleverandører, og voila! Selvfølgelig, bør du spørre en rekke spørsmål før du skriver sjekken.

Plain vanilla fond er aktivt forvaltet av en fondsforvalter som har ansvar er å allokere kapital på tvers av ulike sub-aktivaklasser for å maksimere Funda € ™ s avkastning. Generelt sett disse fondene investerer i råvarerelaterte derivater som terminkontrakter og opsjoner på futures handles på de store råvarebørser i New York, Chicago, og andre steder. Andre kan også investere i selskaper som behandler råvarer, som for eksempel energiselskaper og gruveselskaper.