Islams fem søyler Tros

January 31  by Eliza

I Islam, de fem søylene i Faith (må ikke forveksles med de fem søylene i Worship) gir en kortfattet og praktisk oversikt over grunnleggende muslimske tro:

  • Troen på Gud (Allah) som den eneste gud.
  • Troen på Guds engler, som Gabriel.
  • Troen på boken av Gud og sendebudene og profeter som avslørte denne boken. (Disse er ofte oppført som to separate Pillars, skaper Seks Pillars of Faith.) Boken er en evig himmelsk bok som delvis ble avslørt i den jødiske og kristne bibler og er fullt avslørt i Qura € ™ en. Gud sendte sine profeter og sendebud for å avsløre hans ord og for å advare folk hva som ville skje hvis de didnâ € ™ t tilbake til banen for Gud. Muhammed er den siste profeten i en serie som begynte med Adam og inkluderer Abraham, Noah, Moses og Jesus, blant andre.
  • Troen på dommedag og oppstandelsen på slutten av tiden, når alle vil bli oppreist fra de døde, dømt i henhold til deres tro og gjerninger, og sendte av hagene paradis eller til helvetes ild.
  • Troen på at Gud er ansvarlig for alt som skjer, både gode og onde, fordi alt skjer i henhold til Guds vilje. Den enkelte, men er fortsatt ansvarlig for sine egne moralske og umoralske handlinger.