Islamske Vilkår nyttig for å forstå Midtøsten

February 15  by Eliza

Islam er den dominerende religion i Midtøsten, så hvis youâ € ™ re interessert i Midtøsten spørsmål, må du være kjent med noen av grunnleggende islamske termer og begreper. Følgende liste forklarer noen av de grunnleggende islamske vilkår:

  • Fatwa: Islamsk kjennelse
  • Hadith: Muntlige tradisjoner av profeten Muhammed
  • Hajj: Årlig pilegrimsreise til Mekka
  • Madrasa: islamske teologiske skoler
  • Koranen: Allahâ € ™ s budskap åpenbart til profeten Muhammed
  • Ramadan: fastemåneden
  • Sjahádah: muslimske trosbekjennelse (det er ingen gud utenom Gud)
  • Sharia: islamsk lov
  • Sunna: Tradisjoner av profeten Muhammed
  • Zakat: Tienden eller almisser