jQuery metoder for å sende en AJAX Request

December 9  by Eliza

Som du kan se av å studere tabellen, leverer jQuery flere metoder for å sende en AJAX forespørsel til serveren og tolking av resultatene.

Metode Beskrivelse
får (url, parametre) Send en HTTP GET-forespørsel til den gitte URL. Parametere er JSON objekt innkapsle skjemadata (navn / verdi-par). Resultatet returneres som HTML, XML, eller ren tekst data.
post (url, parametre) Akkurat som få, men bruker den post-metoden, som skjuler parametrene.
belastning (url, parametre) Mye som get (), men returnerer en jQuery objekt. Ringe jQuery objekter innholdet er erstattet av de returnerte dataene (vanligvis HTML eller XHTML).
getJSON Som få, men returnerer en JSON objekt, som kan analyseres for videre behandling.