Justere avsnitt i en makro

December 20  by Eliza

Hvis du skriver en VBA-makro, kan det være lurt å bruke avsnittsjustering formatering i dokumentet. For å gjøre dette, bruker du Justering eiendom, som følger:

Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter

Legg merke til at Alignment eiendommen er satt til en forhåndsinnstilt Word verdi, i dette tilfellet wdAlignParagraphCenter. Det finnes en rekke forskjellige verdier du kan bruke i din justering:

  • wdAlignParagraphLeft å justere avsnitt til venstre marg.
  • wdAlignParagraphCenter å justere avsnitt til midten av utskriftsområdet.
  • wdAlignParagraphRight å justere avsnittet til høyre marg.
  • wdAlignParagraphJustify å justere fulle linjer i avsnittet med både venstre og høyre marg.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (12039) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Justere avsnitt i en makro .