Justere Cell Alignment

February 19  by Eliza

Når du først legge inn informasjon i et regneark celle, Ark justerer at informasjon basert på den type data du skriver inn. Hvis du skriver inn tekst, blir informasjonen justert mot venstre i cellen. Hvis du skriver inn et nummer, så det er justert mot høyre for cellen. Uavhengig av datatypen, vil informasjonen i en celle, som standard, innrettet mot bunnen av cellen.

Endre posisjoneringen av innholdet i en celle (eller celleområdet) er det to verktøyene du trenger for å bli kjent med. (Se figur 1)

Justere Cell Alignment

Figur 1. Ark gir to justeringsverktøy på verktøylinjen.

Lengst til venstre justeringsverktøy er Horisontal Juster og den ene siden det er Vertical Align. Med cellene dine valgte du kan bruke en av disse verktøyene:

  • Horisontal Align. Dette verktøyet lar deg justere celleinnholdet horisontalt. Du kan velge å justere den til venstre, midten eller høyre for cellen.
  • Vertikal Align. Dette verktøyet lar deg justere celleinnholdet loddrett. Du kan velge å justere den på toppen, midten eller bunnen av cellen.