Justere Chart Størrelse

January 22  by Eliza

Microsoft Graph er en enkel graf program som følger med Word. Det inkluderer muligheten til å vise dine grafdata i både regneark og grafiske formater. Grafene du lager kan settes direkte inn i dokumentene dine. Når du bruker Microsoft Graph, er dine diagrammer vises i en størrelse som avhenger av hvor stor den Microsoft Graph vinduet er. Du kan justere størrelsen på listene, men ved hjelp av musen. Disse teknikkene vil hjelpe:

  • Flytt musepekeren nær venstre eller høyre kantlinje av diagrammet; det endres til en venstre- og -rett peker pilen. Hold nede museknappen og dra grensen til en ny posisjon. Slipp knappen når grensen er plassert som ønsket.
  • Flytt musepekeren nær toppen eller bunnen grenser diagrammet; den endres til en opp- og-ned-pilen som peker. Hold nede museknappen og dra grensen til en ny posisjon. Slipp knappen når grensen er plassert som ønsket.
  • Flytt musepekeren nær ett av hjørnene i figuren; det endres til en tohodet diagonal pil. Hold nede museknappen og dra grensen til en ny posisjon. Slipp knappen når grensen er plassert som ønsket.

Hver gang etter at du slipper museknappen, tegner Microsoft Graph diagrammet for å fylle så mye av diagrammet vinduet som mulig.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (683) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.