Justere Equation Elements

August 25  by Eliza

Formelredigering er en Office-tillegg program som lar deg utvikle matematiske ligninger som faktisk ser bra ut (som betyr "som de skal"). Når du har satt inn ligningen, kan du instruere Formelredigering til å justere ligningen elementer i henhold til ulike kriterier. Du tilgang til følgende justeringsalternativer gjennom Equation Editor Format-menyen:

  • Venstrerettferdig elementene
  • Høyre-rettferdiggjøre elementene
  • Sentrere elementene
  • Justere elementer på lik-tegn
  • Justere elementer på desimaler

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (928) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.