Kan ikke oppdatere Excel 2007 pivottabeller i Excel 2003

October 31  by Eliza

Susan har en arbeidsbok som opprinnelig ble opprettet i Excel 2003 inneholder flere pivottabeller. Hun lastet arbeidsboken i Excel 2007 og lagt til flere pivottabeller, deretter lagret det i kompatibilitetsmodus slik at det fortsatt kunne brukes i Excel 2003. Men hvis hun ikke åpne arbeidsboken i Excel 2007 pivottabeller vil ikke oppdatere enten manuelt eller automatisk . Det fungerer fint hvis hun åpner den i Excel 2007, men ikke i Excel 2003. Susan lurer på om dette er normal oppførsel.

Angivelig er det. Fra den informasjonen vi kan samle, synes det som om en pivottabell er opprettet i Excel 2007, selv om arbeidsboken lagres i kompatibilitetsmodus det vil ikke fungere i Excel 2003. (Du vil ikke være i stand til å pålitelig redigere eller oppdatere pivottabell i Excel 2003.) Den eneste løsningen er å gjenskape pivottabeller i Excel 2003.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (6950) gjelder for Microsoft Excel 2003.