Kjemi emner å studere for Miller Analogier Test (MAT)

December 18  by Eliza

Heldigvis trenger du ikke å være en vitenskap viktig å gjøre det bra med MAT vitenskap analogier. Du trenger bare å vite det grunnleggende om de store naturvitenskapene (biologi, kjemi og fysikk). Noen kjemi vilkårene er kjent fordi vi bruke dem i dagligdags samtale: "reaksjon", "katalysator", etc. Andre kan være litt mindre kjent.

Samlet, kjemi analogier på MAT krever kunnskap om mange begreper du støter på en typisk high school kjemi klassen, pluss en kjennskap til hvem som er hvem av kjemikere gjennom historien. Disse listene fylle deg inn på de viktigste kjemi vilkår og tall.

Kjemi vilkår som vises på MAT test

Frisk opp din kjemi kunnskap ved å studere disse begrepene og deres definisjoner.

 • Absolutte nullpunkt: Teoretisk temperatur, den kaldeste mulige
 • Syre: Noe som reagerer med en base, med en pH på mindre enn 7
 • Aktiveringsenergi: Energi som må overvinnes for en kjemisk reaksjon forekommer
 • Lufting: Fremgangsmåte hvor luft blandet med en flytende
 • Negative: Negativt ladet ion
 • Atom: Minste form av et grunnstoff, laget av protoner, nøytroner og elektroner
 • Atomnummer: Antall protoner i kjernen av et atom
 • Barometer: Enhet som brukes til å måle atmosfærisk trykk
 • Base: Noe som reagerer med en syre, med en pH på mer enn 7
 • Biokjemi: Studier av kjemiske prosesser i livsformer
 • Koke: Fase overgang av en væske raskt fordampende
 • Bond: Attraction mellom atomer som gjør at kjemikalier for å danne
 • Katalysator: Stoff som forandrer hastigheten av en reaksjon
 • Kasjon: Positivt ladet ion
 • Sentrifuger: Enhet som bruker rotasjon for å skille stoffer
 • Kjemisk reaksjon: Prosess som endrer en kjemisk substans til en annen
 • Kolloid: Blandede stoffer som er jevnt spredt
 • Forbrenning: Burning med drivstoff, varme og oksygen
 • Forbindelsen: ren substans med minst to kjemiske elementer
 • Kondens: Endre fra en gass til væske
 • Dirigent: Material som gjør at strøm til å flyte
 • Deposition: Settling av partikler i en oppløsning
 • Elektrolytten: Elektrisk bidrar substans
 • Elektron: Elementary partikkel med gratis
 • Entropi: Jevn fordeling av et system
 • Frysing: Fase overgang fra et flytende til et fast
 • Frekvens: Antall hendelser per tidsenhet
 • Gass: State of sak der partiklene har ingen bestemt volum
 • Geokjemi: Kjemi til jordas sammensetning
 • Indikator: Forbindelse tilsatt til en løsning som endrer farge avhengig av surheten
 • Uorganisk forbindelse: ikke-biologiske eller mangler karbon og hydrogen
 • Isolator: Materiale som motstår flyten av elektrisitet
 • Ion: Atom som har fått eller mistet et elektron
 • Ionisering: Prosessen med å konvertere et atom til et ion
 • Kinetikk: Studier av satsene for kjemiske prosesser
 • Gitter: Plassering av atomer eller molekyler i en krystall
 • Væske: State of materie som har en fast volum men ikke formen
 • Smelte: Fase endring fra et fast stoff til en flytende
 • Mole: Måling som inneholder 6.02x10 23 enheter
 • Molekyl: Nøytral gruppe atomer som holdes sammen av obligasjoner
 • Neutron: Nøytral del av et atom kjerne
 • Nucleus: Center til et atom, laget av protoner og elektroner
 • Organisk kjemi: Kjemi til karbon-baserte forbindelser
 • pH: Måling av surheten av en løsning
 • Plasma: State of saken ligner en gass, i hvilken enkelte partikler blir ionisert
 • Utfelling: Dannelse av et fast stoff i en løsning
 • Proton: Positiv del av et atom kjerne
 • Quark: Elementary partikkel av materie
 • Reagens: Stoff som er tilsatt til et system for å få en reaksjon
 • Sol: Suspensjon av faste stoffer i en væske
 • Solid: State of sak der molekyler motstå bevegelse
 • Oppløst stoff: Den del av oppløsningen som er satt inn i løsningsmidlet
 • Oppløsningsmiddel: Den del av oppløsningen som oppløser det oppløste stoffet
 • Sublimering: Fase overgang fra et fast stoff til en gass
 • Trippelpunktet: Temperatur og trykk som tre tilstander av materie eksisterer samtidig
 • Valence elektron: ytterste elektronene i et atom
 • Fordampning: faseendring fra en væske til en gass-
 • Viskositet: Måling av motstanden av et fluid, eller tykkelsen
 • Utbytte: Mengde av et produkt laget i en kjemisk reaksjon

Viktige figurer innen kjemi

Følgende lister viktigste personene i kjemi felt du bør gjøre seg kjent med før du tar MAT.

 • Avogadro, Amedeo: italiensk vitenskapsmann som jobbet i molekylær teori
 • Curie, Marie: Fransk-polsk kjemiker kjent for arbeid i radioaktivitet
 • Lavoisier, Antoine: fransk far til moderne kjemi
 • Lewis, Gilbert: Amerikansk kjemiker som oppdaget den kovalente bindingen
 • McMillan, Edwin: Amerikansk kjemiker som først produserte Transuran
 • Mendelejev, Dmitri: russisk kjemiker som oppfant den periodiske system
 • Mohr, Karl Friedrich: tysk kjemiker kjent for bevaring av energi prinsippet
 • Nobel, Alfred: svenske kjemikeren og oppfinneren av dynamitt
 • Pauling, Linus: Amerikansk quantum kjemiker som vant flere Nobelpriser
 • Woodward, Robert Burns: Amerikansk organisk kjemiker